Boek Nederlands

Mijn kleine oorlog

Louis Paul Boon (auteur), Rudi Vranckx (inleider)

Mijn kleine oorlog

Louis Paul Boon (auteur), Rudi Vranckx (inleider)
Genre:
Verhalen en notities over een kleine Vlaamse volksgemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Titel
Mijn kleine oorlog
Auteur
Louis Paul Boon
Inleider
Rudi Vranckx
Taal
Nederlands
Uitgever
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2019
117 p. : ill.
ISBN
9789463930130 (paperback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Groot schoon woelig juist

Toen 'Mijn kleine oorlog' in 1947 verscheen, hadden zelfs lovende critici geen lof voor de literaire merites. Achteraf werd het boekje nochtans gezien als Louis Paul Boons eerste stap naar de romanvernieuwing, die hij in 'De Kapellekensbaan' definitief zou doorvoeren. 'Mijn kleine oorlog' werd een groot boek. En zie, nu is het ook een dik boek geworden. Een kanjer waar iedere Boon-lezer dankbaar voor mag zijn.

De omvang van deze nieuwe uitgave is te danken aan een groep literatuurwetenschappers die onder leiding van Boon-biograaf Kris Humbeeck de verschillende edities van 'Mijn kleine oorlog' bij elkaar hebben gebracht. Het boek bevat drieënhalve versies van de tekst, die allemaal zeer de moeite waard zijn. Om ze in hun ontstaanscontext te kunnen plaatsen, is het verstandig het 150 bladzijden tellende nawoord van Humbeeck eerst te lezen. Dat kost geen moeite, want het is zo goed geschreven dat je de haast hallucinante hoeveelheid informatie even vlot verwerkt als bij de lectuur van een spannend verhaal.

Drieënhalf

Voor 'Mijn kleine oorlog' in 1947 als boek verscheen, had Louis Paul Boon de meeste hoofdstukjes al afzonderlijk gepubliceerd in het weekblad 'Zondagspost'. Tussen december 1944 en augustus 1945 verschenen 33 stukjes in dat tijdschrift, dat door Boons uitgever Manteau bedoeld was als een progressief blad voor politiek en cultuur. Dat vormt de eerste versie van 'Mijn…Lees verder

Je hebt Boon met de korte beentjes en Boon het genie. De eerste is de schrijver van interessante, maar niet echt baanbrekende werken als Abel Gholaerts of wat mij betreft ook Vergeten straat. Over de mijlpalen die de tweede Boon schreef, bestaat nu wel stilaan unanimiteit: De Kapellekensbaan, De paradijsvogel bv. Ook Mijn kleine oorlog, dat zonet in een 14e druk verscheen, kan je daarbij rekenen.

In deze editie zijn alle in druk verschenen versies van het werk opgenomen. Plus Boons notities voor een 'Oorlogsbijbel', Vertellingen over den oorlog. Daarnaast vind je zijn Zondagspost-kroniek uit 1945, de eerste druk van Mijn kleine oorlog uit 1947 en de tweede, herziene en uitgebreide druk uit 1960. En daarbovenop: een essay, waarin Boon-promotor en meningsvormer Kris Humbeeck nog eens rustig de tijd neemt om de ontstaansgeschiedenis en receptie van Mijn kleine oorlog uiteen te zetten.

Met Humbeecks Boon-opvattingen kon…Lees verder
In 1947 verscheen de eerste druk van "Mijn kleine Oorlog", een verzameling van dertig columns, verschenen in "Zondagspost". Die kroniekjes verschenen in het spontane en directe taalgebruik van een gedesillusioneerde idealist, die een actueel beeld van een ontredderde, maar nog niet van alle hoop beroofde naoorlogse werkelijkheid gaf. De volgende drukken zijn aangepast in taalgebruik, minder spontaan, verzorgder van spelling en interpunctie, maar een stuk minder echt en fel. Deze zevende druk bevat een diplomatische uitgave, de oer-tekst dus. Boon is de vertolker van de kleine man, die eigenlijk een boek wil schrijven tegen de grote oorlog. Hij is toeschouwer en lotgenoot tegelijk. Hij vertolkt de provocerende schreeuw van angst, woede en pijn: "schop de mensen tot ze een geweten krijgen". Willem Elsschot leidt het boekje in; Bert Vanheste vertelt over de druk- en ontstaansgeschiedenis. Waardevol en aanbevolen.